Greenfood signerar åtagande om Science Based Targets

8 november 2021
Greenfood tar nästa stora steg i sitt hållbarhetsarbete genom att ansluta sig till Science Based Targets initiative. SBTi är en global standard som hjälper företag sätta klimatmål i linje med vad som krävs för att nå Parisavtalet.

I FN:s klimatpanels nya rapport, nu godkänd av 195 regeringar däribland Sveriges, enas internationella forskare om att vi kan stanna vid 1,5 graders global uppvärmning om rätt åtgärder sätts in snabbt. 1,5 graders målet är avgörande för jorden och våra sårbara ekosystem, och för att nå målet krävs kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser på kort tid. 

Greenfood ska vara en del av det globala gemensamma arbete som pågår för att nå målen i Parisavtalet. Därför har koncernen som ambition att sätta mål i enlighet med 1,5°C, den högsta ambitionsnivån inom SBTi. 

– För att möta klimatkrisen krävs tuffa åtgärder och ambitiösa klimatmål från alla aktörer, på alla nivåer och inom alla näringslivssektorer. Greenfood har anslutit Science Based Targets Initiative för att ytterligare stärka vårt hållbarhetsarbete, tydliggöra resan mot en hållbarare verksamhet, samt sätta klimatmål i linje med vad vetenskapen säger behövs för att nå 1,5 graders målet, säger Lisa Isakson, Hållbarhetschef på Greenfood Group. 

I och med åtagandet om att sätta Science based targets följer nu en genomgång av företagets utsläpp genom hela värdekedjan. Utifrån den analysen sätts ambitiösa klimatmål som omfattar direkta utsläpp, indirekta utsläpp från inköpt energi samt utsläpp i övriga värdekedjan. Nästa steg är att få målen verifierade av SBTi. 

Om Science Based Target-initiativet
Science Based Targets initiative (SBTi) är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute och WWF. Initiativet är till för att hjälpa företag att sätta vetenskapligt baserade klimatmål i linje med Parisavtalet. Företagen som undertecknar åtar sig att sätta upp vetenskapligt baserade mål för minskning av utsläpp, som överensstämmer med Parisavtalets målsättning att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader och helst inte högre än 1,5 grader. 

Mer information finns på www.sciencebasedtargets.org