Vad vi gör
Koncernen

Greenfoods vd inbjuden till Madrid för samtal om hållbarhet 

6 december 2019
– deltar i paneldebatt om biologisk mångfald och hållbart jordbruk med WWF och OECD

Världen är beroende av biologisk mångfald och ekosystemtjänster för att producera mat, rent vatten och ren luft. Men den biologiska mångfalden är hotad. Greenfoods vd David von Laskowski deltar på söndag i en paneldebatt tillsammans WWF och OECD om biologisk mångfald under World Climate Summit i Madrid.
– Allt Greenfood står för och allt vi gör är beroende av en frisk planet. Vi är beroende av världens ekosystemtjänster för att få fram våra produkter, säger David von Laskowski.

Mellan 2–13 december pågår COP 25 och världens ledare möts i Spaniens huvudstad för att förhandla om högre klimatambitioner från världens länder. Greenfoods vd David von Laskowski är inbjuden att delta i en paneldebatt under World Climate Summit, COP:s viktigaste plattform för att diskutera näringslivsinitiativ och investeringar för att motverka klimatförändringar. Temat på samtalet är ”hållbart jordbruk för biologisk mångfald och hur vi kan öka investeringarna i naturkapital”. 

Greenfood är en av Nordens största livsmedelskoncerner med inriktning på hälsosam mat, en majoritet av koncernens sortiment består primärt av växtbaserade produkter. 

– Greenfood är beroende av världens ekosystemtjänster för att kunna odla basen till våra produkter. Men kännedomen om den globala ekonomiska nyttan av dessa ekosystemtjänster är låg, vi står inför en gemensam utmaning som måste hanteras med hjälp av politiker, företag och en mängd intressenters engagemang och deltagande, säger David von Laskowski, VD och koncernchef för Greenfood Group och Picadeli.

Den avtagande biologiska mångfalden är ett världsomfattande klimatproblem, arter dör ut och ekosystem skadas. Samspelet i viktiga ekosystem rubbas och det kan få förödande kostnader för samhället. Världen är beroende av biologisk mångfald, utan det kommer livsviktiga ekosystemtjänster, till exempel pollinering, att upphöra. 


Fler varianter av frukt och grönt till konsumenter
Förlusten av odlad biologisk mångfald innebär en ökad sårbarhet för framtida klimatförändringar eftersom ett likartat jordbruk är sämre rustat för förändringar. Genom att köpa och äta en större variation av grödor och frukt kan konsumenter gynna jordbrukets mångfald.

Redan idag finns det ett brett sortiment av frukter och grönsaker, men det når inte alltid slutkonsumenten. Greenfood hoppas att handel framöver ska öka variationen så att fler konsumenter kan upptäcka de spännande produkter och smaker som finns, alltifrån bortglömda sädesslag som hirs, till Crapaudine, en korsning mellan morot och beta som sägs ha anor ända från 1800-talet. 

Vårt fokus är på hälsosam conveniencemat och därför ska vi introducera fler varianter av växtbaserade produkter och fler variationer av frukt, grönt och grödor. Det kommer leda till mindre klimatpåverkan från maten och minska avskogning av mark för köttproduktion, säger David von Laskowski, VD och koncernchef för Greenfood Group och Picadeli.

Om World Climate Summit
Sedan lanseringen 2010 har World Climate Summit blivit en årlig destination för beslutsfattare, investerare och branschexperter som är engagerade i att leda klimatförändringslösningar och samarbetsåtgärder för att nå Parisavtalets mål. I år deltar 40 internationella partners och talare för diskussioner om smarta och hållbara städer, mobilisera investeringar för klimatmotverkan och påskynda den globala övergången till förnybar energi.

 

World Climate Summit
Söndagen den 8 December
Session Hall "Bristol"
Tid: 16:00-17:00