Mitä teemme
Konserni
AJANKOHTAISTA

Kommentar på Swedwatch rapport om hållbarhetsaspekter vid odling av grönsaker

13 November 2018

Swedwatch har publicerat en rapport som lyfter fram hållbarhetsaspekter på vattenförsörjning och arbetsvillkor vid odling  av grönsaker. Rapporten fokuserar på Ica-dalen i Peru och hur sju svenska företag som köper bl a sparris från området förhåller sig till dessa. Ett av dessa företag är Ewerman som ingår i Greenfood.

Vi är positiva till att granskas av externa aktörer som Swedwatch eftersom det ökar vår insikt om ofta komplexa förhållanden vi annars kanske missat och därmed hjälper oss utveckla vårt hållbarhetsarbete, påverka positivt och göra skillnad.

Swedwatch rapport om hållbarhetsfrågor som vattenförsörjning och arbetsförhållan­den är relevant och viktig av flera anledningar bland annat för att den bidrar till att öka den allmänna förståelsen för dessa frågor vilket gör det lättare att definiera aktiviteter för hållbar utveckling.

Som framgår av rapporten har vi besökt Ica-dalen i syfte att på plats bilda oss en egen uppfattning om de förhållanden den presenterar. Vi genomförde då en revision av vår leverantör samt träffade representanter för Autoridad Nacional De Agua (ANA, Perus vattenmyndighet) och lokala initiativ.

Vi är ödmjuka inför, och inser komplexiteten i, de förhållanden rapporten lyfter fram bland annat gällande balansen mellan olika intressenter i Ica-dalen då dess invånare är starkt beroende av odling för sin inkomst och överlevnad samtidigt som tillgången på vatten är en bristvara.

Vi tror på hållbarhetsarbeten vilka bygger på samarbete mellan parter som direkt eller indirekt är involverade och räknar med att rapporten kan bidra till en mer hållbar utveckling i Ica-dalen. För vår del på Greenfood innebär det att ha en nära dialog med vår leverantör om den komplexa situationen, fortsatta ansträngningar för att öka förståelsen hur vi kan bidra till att bli en del av en mer hållbar utveckling tillsammans med andra intressenter, detta samtidigt som vi omfördelar en del av volymen till mer hållbara områden. Ett resultat av det vi lärt oss av utvecklingen i Ica-dalen är att vi framöver ökar antalet revisioner vi genomför i egen regi och i samarbete med Amfori BSCI.

Effektivt hållbarhetsarbete förutsätter ödmjukhet i kombination med transparens och vi inser vi kan alltid göra mer. Samtidigt känner vi trygghet i vårt övergripande hållbarhetsmål att ligga i framkant genom att förhålla oss till dessa frågor på ett sätt som både överträffar de lagstadgade krav vi möter på ett sätt som vi och våra anställda förväntas av oss som bolag och utmanare till våra större aktörer.

För mer information: Lisa Isakson, Head of Marketing & Communication at Greenfood, 070-241 14 00, lisa.isakson@greenfood.se