en koncern som
ser grönt

Inom Greenfoods koncernledning arbetar vi målmedvetet med att vässa vårt hälsosamma erbjudande på strategisk nivå. Energin läggs framförallt på innovation och kundfokus. På hur vi kan utmana oss själva och göra ännu mer nytänkande affärer. Affärer som gynnar alla parter. Tillsammans besitter vi både en bred och djup kunskap om hur man skapar hälsosamma och attraktiva materbjudanden. Koncernen är indelad i fyra affärsområden: Picadeli, Food Solutions, Fresh Cut samt Fresh Produce.
David von Laskowski
Group President and CEO
Mattias Engberg
Group CFO
Lisa Isakson
Head of Communication and Sustainability
David von Laskowski
CEO Picadeli
David Bennertun
CEO Greenfood Food Solutions
Björn Johansson
CEO Greenfood Fresh Cut
Ted Stenshed
CEO Greenfood Fresh Produce