ETT MINIMALT AVTRYCK
Greenfoods miljöarbete

Vårt mål är att göra ett så litet klimatavtryck som möjligt – och inom gränsen för vad planeten tål. Greenfoods miljöarbete är långsiktigt och grundligt. Vi arbetar aktivt med att minimera vår egen resursanvändning och storleken på vårt klimatavtryck. Det handlar om att säkra smartare lösningar, nyttja hållbarare material, bättre transportlösningar och att tillsammans med våra producenter och leverantörer minska miljöeffekterna av deras verksamhet. 

Smartare energianvändning

Vi arbetar hårt för att minska vår energiförbrukning och ställa om till förnybar elektricitet. En del i omställningen är att producera egen grön el. Idag driver vi en solcellspark och vi investerar i ytterligare två. Samtidigt moderniserar vi våra kylanläggningar och investerar i värmeåtervinning. 

Hållbarare förpackningar

En förpackning av plast kan förlänga hållbarhetstiden på en produkt och därmed minimera matsvinn, samtidigt som förpackningsmaterialet har en miljöpåverkan. Vi försöker hitta den modell som sammantaget ger det minsta avtrycket. Inom Greenfood pågår flera initiativ för att såväl minska mängden plast i förpackningarna som att nyttja plast som är förnybar eller återvunnen. Eller helt enkelt att byta plasten mot andra material med lägre miljöpåverkan när det är möjligt. 

Färre och grönare transporter

För att minska våra transporters klimatpåverkan arbetar vi med att optimerade laster på ett bättre sätt och öka samkörning mellan bolag. Vi byter också ut allt fler av Greenfoods egna fordon mot miljövänligare alternativ och investerar i teknik för fler digitala möten och färre transporter till fysiska möten. 

Utökat klimatansvar med SBTi

För att möta klimatkrisen krävs tuffa åtgärder och ambitiösa klimatmål från alla aktörer, på alla nivåer och inom alla näringslivssektorer. Vi har tagit ett stort steg i vårt hållbarhetsarbete genom att ansluta oss till det internationella systemet Science Based Targets initiative*. Som ett led i att sätta vetenskapligt fastställda mål gör vi nu en genomgång av företagets totala utsläpp genom hela värdekedjan. Utifrån den analysen sätts ytterligare ambitiösa klimatmål som omfattar direkta utsläpp, indirekta utsläpp från inköpt energi samt utsläpp i övriga värdekedjan. 

*SBTi är en global standard som hjälper företag sätta klimatmål i linje med vad vetenskapen kräver för att nå Parisavtalet, och därmed undvika att den globala uppvärmningen överstiger 1,5 grader.