Resan mot en ännu hållbarare verksamhet går vidare - Greenfoods hållbarhetsrapporten för 2020 finns nu tillgänglig

20 oktober 2021
Trots en pågående pandemi fortsatte Greenfood 2020 att trappa upp sitt hållbarhetsarbete. Koncernen minskade sin plastanvändning, utvecklade en ny AI-plattform för att minska matsvinnet samt fortsatte övergången till grönare transporter. Allt detta finns att läsa i 2020 års hållbarhetsrapport.

Nu har Greenfood släppt sin hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2020. I den summerar Greenfood året och beskriver sina framsteg och utmaningar. Några viktiga aktiviteter och händelser från 2020 inkluderar:

Minskat matsvinn
Att producera mat som slängs är inte hållbart. Bara i Sverige kastas ungefär en miljon ton mat per år. För att minska matsvinn och matavfall satsar Greenfood-koncernen på teknisk innovation, smart produktutveckling som tar vara på allt i råvaran, samt samarbeten med andra aktörer.

 • Greenfoods foodtechbolag Picadeli har utvecklat en ny AI-plattform. Plattformen minskar matsvinnet i salladsbaren genom att skapa automatiserade orderförslag till Picadelis kunder. Den nya AI-plattformen beräknar order-rekommendationer baserat på bland annat planogram, aktuella lagernivåer och försäljningshistorik samt externa faktorer som väderprognoser och helgdagar.
   
 • Greenfood minskar sitt matsvinn genom att redan tidigt i produktutvecklingsfasen identifiera livsmedel som riskerar att slängas och i stället använda dessa i den egna produktionen eller i samarbete med andra. Till exempel, under 2020 räddades 100 ton frukt i samarbete med Rescued Fruits som gör juice av frukt och fruktdelar som annars skulle slängas.  
   

Klimatvänligare förpackningar och minskad plastanvändning
En förpackning ska skydda maten så att den går att transportera, är säker att äta och håller sig färsk och fräsch så länge som möjligt. Tyvärr är många förpackningar gjorda av fossilbaserad plast och nedskräpning orsakat av plast är ett växande miljöproblem. 

 • Under 2020 tog Greenfood viktiga steg framåt för att minimera miljöpåverkan från förpackningar genom att både minska materielmängden och öka andelen förnybart material.
   
 • Under 2020 reducerade Greenfood sin plastanvändning med 70 ton per år och minskade användning av icke återvinningsbara material med 88 ton per år.

 

 • Under året arbetade även Greenfood fram en ny koncernöverskridande förpackningspolicy som ska implementeras under 2021. Syftet med policyn är att säkerställa att samtliga av koncernens bolag arbetar aktivt med att minimera miljöpåverkan från förpackningar.


Mäta Greenfoods klimatutsläpp

 • Under 2020 tog Greenfood ytterligare ett viktigt steg i att konkretisera hållbarhetsarbetet genom att mäta klimatavtrycket enligt GHG-protokollets riktlinjer. Detta arbete ligger nu till grund för att fokusera på de områden där klimatpåverkan är allra högst. Beräkningarna kommer göras regelbundet och utökas för varje år.

Ökat andelen gröna transporter

 • Transporter står för en stor del av koncernens klimatavtryck och målsättning framåt är öka andelen gröna transporter. Under 2020 skiftade Greenfoods finska bolag Satotukku en tredjedel av företagets transporter till lastbilar som drivs av på LNG, en flytande naturgas som ger 20 procent mindre utsläpp jämfört med fossilt bränsle.

Talade på FN:s årliga forum för företag och mänskliga rättigheter

 • FN:s årliga forum för företag och mänskliga rättigheter samlar fler än 2 000 deltagare världen över. Under 2020 bjöd FN in Greenfood för att tala om människorättsförsvarare och hur samarbetet mellan olika aktörer är avgörande i det viktiga arbetet med att försvara mänskliga rättigheter.