Stora skillnader i ungas och äldres syn på hälsosam mat

31 augusti 2018
På uppdrag av Greenfood har Sifo har undersökt svenskarnas syn på hälsa och mat. Undersökningen visar på stora skillnader mellan ungas (16-34 år) och äldres (56-79 år) syn på hälsosam mat. Samtidigt finns en samsyn på vissa livsmedels hälsoeffekter, bland annat anses frukt, nötter och grönsaker vara nyttigt, samt livsmedel innehållande mindre socker.

54 procent av äldre i åldern 56-79 tycker att fisk är hälsosamt medans endast 33 procent av de unga tycker det. Äldre är även mer positiva till ljust kött som kyckling än vad unga är. Unga tycker istället att vegetarisk mat och ekologiska livsmedel är mer hälsosamma.

Vad vi äter och vår syn på hälsosam kost formas av ett flertal olika aspekter, exempelvis, trender i samhället, livsmedlets tillgänglighet och pris, samt ny forskning och nya kostråd. Idag ökar efterfrågan på grön, hälsosam, god och lättillgänglig mat i Sverige för att alla är överens om att det är bra för oss och miljön att konsumera den typen av livsmedel, säger Lisa Isakson, marknad- och kommunikationschef på Greenfood.

Undersökningen visar också att den främsta anledningen till att svenskarna äter hälsosamt är för att minska risken att drabbas av sjukdomar. Den hälsosamma kosten anses också hjälpa svenskarna hålla vikten samt göra oss gladare och piggare.