Stort intresse från kapitalmarknaden när Greenfood ger ut obligation länkad till koncernens hållbarhetsarbete

8 november 2021
Greenfood AB (publ) har framgångsrikt emitterat en fyraårig hållbarhetslänkad obligation om 1 050 MSEK. Obligationen är kopplad till målen i Greenfoods hållbarhetramverk som har fått högsta möjliga rating i en oberoende verifiering. Efter stort intresse från både ledande nordiska och europeiska investerare övertecknades obligationen snabbt.

För att fortsätta växa och investera i utveckling av verksamheten och hållbarhetsarbetet har Greenfood AB (publ) framgångsrikt emitterat en hållbarhetslänkad obligation om 1 050 MSEK. Obligationen övertecknades snabbt när kapitalmarknaden visade stort intresse för Greenfood och koncernens hållbarhetsarbete. 

Greenfood har de senaste åren växt till en ledande aktör inom hälsosam convenience-mat och ligger i framkant inom teknik och hållbarhet; koncernen använder bland annat artificiell intelligens (AI) för att bekämpa matsvinn i sina salladsbarer. Greenfood har även investerat i ett stort nytt centrum för hållbar och hälsosam mat. Den nya anläggningen ska ligga i framkant inom energi- och miljöeffektivitet, bland annat genom effektiva kylsystem och modern värmeåtervinning, samt en solcellsanläggning som ska täcka delar av verksamhetens elbehov.

– Obligationen ger Greenfood större finansiell flexibilitet för att investera i fler hållbarhetsprojekt och i framtida tillväxt. Samtidigt är obligationen ett tydligt och transparent synliggörande av våra väldigt ambitiösa klimatmål, säger David von Laskowski, VD och koncernchef för Greenfood Group.

Greenfood har kopplat obligationen till utfallet på tre definierade hållbarhetsmål som ligger i linje med koncernens ambitiösa hållbarhetsstrategi: 

  • Minska klimatutsläpp från Scope 1 och Scope 2 med 55% per ton sålt livsmedel.
  • Definiera Science Based CO2 -utsläppsminskningsmål och bli validerad av SBTi.
  • Minska matsvinnet med 20 % till 2025 och med 45 % till 2030.

The Governance Group (TGG) har genomfört en oberoende granskning av ramverket och målens utformning och ambitionsnivå. I den granskningen får ramverket högsta möjliga betyg, en A-rating. 

– Att få högsta betyg på vårt hållbarhetsramverk är ett kvitto på att vi utvecklar vårt hållbarhetsarbete i rätt riktning och att marknaden ser att vi har satt ambitiösa miljömål, säger David von Laskowski. 

Obligationen kommer att noteras på Frankfurt och Nasdaq Stockholm.

Pareto var ESG rådgivare och bookrunner. Swedbank var bookrunner.

För utförlig information om målen och ramverket, se https://www.greenfood.se/obligation